_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Dopravníky

Dopravníky

Omlouváme se Vám, ale stránky jsou od 25. 7. 2017 v rekonstrukci. Pro případné dotazy volejte prosím příslušnou osobu.
     
Certifikáty a uznání  
Osvědčení o shodě řízení výroby: Certifikát 1517 - CPR - 2013502
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek: Konstrukční dílce pro ocelové konstrukce, deklarované dle EN 1090-1+A1:2011 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, Třída provedení EXC 2 dle EN 1090-2+A1:2011. Mechanické spoje: Šroubové spoje s nepředpjatými šrouby. Svařované spoje: Plněny vyšší požadavky na jakost svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.
 
Platnost certifikátu od 2013
   
 

Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

 

Certifikovaný systém managementu jakosti se vztahuje na: Obchod s dopravními pásy, příslušenstvím, náhradními díly a komponenty dopravníků a strojních zařízení. Výroba dopravních pásů. provádění servisu, údržby, montáže a spojování dopravních pásů. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Výroba, montáž, projektování, údržba a servisní činnost technických zařízení, zařízení pro dopravu sypkých hmot a ostatních strojních zařízení, včetně renovace důlních dopravních zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.
 
Platnost certifikátu do: 15.09.2018
   

Společnost splňuje požadavky na kvalitu při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006

 

Druh výrobku: Pásové dopravníky, výroba a montáž ocelových konstrukcí, příhradové konstrukce, zámečnické výrobky dle požadavků zákazníka atd. Produktové normy nebo alternativní norma (normy): ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 13480-1,4,5,6. Skupina(y) základních materiálů (podle CEN ISO/ TR 15608): 1.1, 1.2. Proces(y) svařování a příbuzné procesy? 111, 135.
 
 
Platnost certifikátu do: 15.09.2018
     
Dopravníky
---  --- --- 
 Technologické pásové dopravníky  Příhradové pásové dopravníky  Dotazník pro volbu pásového dopravníku
 --- ---   ---
 Hadicové pásové dopravníky a U pásové dopravníky  Z a L pásové dopravníky typu FLEXOWELL Korečkové dopravníky 
--- --- ---
Šnekové (spirálové) dopravníky Trubkové dopravníky typu SCHRAGE Vážící dopravník
--- --- ---
Pásové a vibrační podavače Technologické celky pro pásovou dopravu Údržba, montáže a opravy dopravníků
Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky deutch english на русском