_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Separace a indikace kovů > Dotazník pro volbu separátoru kovů

Dotazník pro volbu separátoru kovů

Zákazník

Název firmy*:
Kontaktní osoba*:
Telefon*:
Email*:
Místo/Projekt:
* položky je nutné vyplnit

Dopravníkový separátor:
Magnetismus:

A) Údaje o vytěženém materiálu

Popis materiálu:
Účel separátorů kovů získání kovových částí
čistota materiálu
ochrana připojených zařízení

Specifická váha t/m3
Váha dopravovaného materiálu: t/m3

Velikost materiálu mm
Vysoký podíl jemnozrnného a prašného mat.:
Převážně hrubší kusy:

Hodinová kapacita materiálu (t/h) t/h
doprava materiálu:

Síla vrstvy sypaného materiálu (mm) mm
teplota dopravovaného materiálu (°C): °C
vlhkost materiálu (%): %
Rozměry a váhy nejmenších a největších vytřiďovaných kovových částí (mm, kg) mm,kg
Podíl vytřiďovaného železa a odpad při předpokládaném množství doprav. mat. (%) %
teplota železa (°C): °C
materiál je chemicky:

B) Údaje o těžném zařízení

Druh zařízení:
šíře těžného zařízení (mm): mm
rychlost dopravníku (m/sec.): m/sec.
sklon těžného zařízení (°): °
Jakým způsobem se separátor umístí nad dopravník materiálu:
Může být materiál nad magnetickým separátorem odváděn (mag. bubny):
okolní teplota (°C): °C

C) Elektrický přívod

Napětí sítě:
druh proudu:
napětí: V
frekvence: Hz
Speciální ochrana nutná?
 6 + 9 =

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky deutch english на русском