_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

Certifikát na prodej dopravních pásů, spojovacích materiálů a vykonávání servisních služeb pro dopravní pásy značky MATADOR

 

CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o. Púchov tímto potvrzuje, že držitel certifikátu je oprávněný vykonávat následující činnosti: autorizovaný prodej dopravních pásů, spojovacího materiálu, poradenskou službu, zaškolovací činnost v oblasti montáže, spojování, údržby a správného použití dopravních pásů, spojování a opravy studenou a teplou vulkanizací, montáž dopravních pásů MATADOR.

 

 

Platnost certifikátu do: 31.12.2022


Osvědčení o shodě řízení výroby: Certifikát 1517 - CPR - 2013502

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek: Konstrukční dílce pro ocelové konstrukce, deklarované dle EN 1090-1+A1:2011 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, Třída provedení EXC 2 dle EN 1090-2+A1:2011. Mechanické spoje: Šroubové spoje s nepředpjatými šrouby. Svařované spoje: Plněny vyšší požadavky na jakost svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.

 

Platnost certifikátu od 2013


Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022

 

Certifikovaný systém managementu jakosti se vztahuje na: Obchod s dopravními pásy, příslušenstvím, náhradními díly a komponenty dopravníků a strojních zařízení. Výroba dopravních pásů. provádění servisu, údržby, montáže a spojování dopravních pásů. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Výroba, montáž, projektování, údržba a servisní činnost technických zařízení, zařízení pro dopravu sypkých hmot a ostatních strojních zařízení, včetně renovace důlních dopravních zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.

 

Platnost certifikátu do: 05.12.2025


Společnost splňuje požadavky na kvalitu při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2022

 

Druh výrobku: Pásové dopravníky, výroba a montáž ocelových konstrukcí, příhradové konstrukce, zámečnické výrobky dle požadavků zákazníka atd. Produktové normy nebo alternativní norma (normy): ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 13480-1,4,5,6. Skupina(y) základních materiálů (podle TNI CEN ISO/TR 15608): 1.1, 1.2, 1.4, 8.1 Proces(y) svařování a příbuzné procesy (podle ISO 4063) 111, 135, 141.

 

 

Platnost certifikátu do: 05.12.2025

 


Navštivte nás na sociálních sítích

 

  Facebook >>>
  Instagram >>>
  Youtube >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je oficiálním partnerem portálu i-TES

 

Internetový technicko-ekonomický server - Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti. 

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem ČTPS,z.s.

 

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ z.s., podporuje aktivity a iniciativu organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. spolupracuje s ČMA

 

Spolupracujeme s Českou manažerskou asociací - Jednatel společnosti RNDr. Jaroslav Jochman je předsedou klubu vzdělávání manažerů.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. patří do členské základny Svazu průmyslu a dopravy České republiky

 

Posláním SPCR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem AVO

 

Asociace výzkumných organizací je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

více >>>

   

Sídlo společnosti

VVV MOST spol. s r. o.

Malé Březno 83, 434 01 Most

Tel: + 420 777 748 239

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском