_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

Aktuálně

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
vítáme Vás na webových stránkách společnosti VVV MOST spol. s r.o. 

Ve dnech 7.-11.4.2024 se naše společnost zúčastnila Mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO v Brně https://www.bvv.cz/techagroObjednávky služeb a zboží
Pro objednání zboží, materiálu a výrobků používejte prosím kontakty uvedené zde: /kontakt/ nebo kontaktujte osoby uvedené u jednotlivých výrobků a služeb na našich webových stránkách.

Zasílání a příjem zboží 
 • Dodávky zboží, materiálu a výrobků našim zákazníkům jsou zajištěny přepravními službami, Českou poštou, případně našimi firemními vozidly. Po dohodě možný osobní odběr přímo ze skladu. 
 • Příjem zboží, matriálu a výrobků je zajištěn v našem výrobním a skladovém areálu, Malé Březno 83, Most 434 01. Provozní doba je pondělí až pátek, od 06:00h do 14:00 hod. 

Pro bližší informace používejte kontaktní e-mail: jochman@vvvmost.cz nebo tel.: 777 748 219

Pro zasílání faktur používejte kontaktní e-mail: vvv_most@vvvmost.cz

Historie společnosti

Společnost VVV MOST spol. s r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují prvotní aktivity společnosti: výzkum, vývoj a výrobu. Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována. V současné době nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.

 

Provádíme celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se například o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií, poruch nebo nečekaných problémů.

 

Naši zákazníci mají k dispozici ve skladovém areálu v Bylanech náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků a materiály pro údržbu v hodnotě cca 15 milionů Kč. Dále máme k dispozici skladové a výrobní haly o rozměrech 16 x 45 m (s portálovými jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t), 3 000 m2 zpevněných venkovních montážních a skladových asfaltových ploch a 6 000 m2 zpevněných štěrkových ploch.

 

Zajišťujeme 24 hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků. V posledních pěti letech investujeme ročně 2-3 miliony Kč do oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, vývoje speciálních měřících přístrojů a nových technologií údržby.

 

Na českém trhu zastupujeme 15 předních světových firem, které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové dopravníky.

 

V roce 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti VVV MOST spol. s r.o. na 11,7 milionu Kč. V současnosti zaměstnáváme cca 100 zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 milionů Kč. Od roku 1990 jsme dosáhli celkového obratu více než 3 miliardy Kč.

 

 

 

 

  

Kde nás najdete

Sídlo společnosti:

Tel: + 420 777 748 219

VVV MOST spol. s r.o.

Malé Březno 83,

434 01, Malé Březno (okres Most)

 

Skladové a výrobní haly:

Tel: + 420 777 748 239

Malé Březno 83,

434 01, Malé Březno (okres Most)

 

Nabízené služby a produkty

Dopravní pásy

 • prodej pryžotextilních, ocelokordových, PVC dopravních pásů, dopravních pásů MATADOR a pásů pro bubnové tryskače,
 • preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy dopravních pásů všech typů metodou vulkanizace za tepla, lepením za studena  i mechanickým spojováním,
 • pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových těsnění atd.,
 • výroba profilových dopravních pásů, pásů s bočními vlnovci a příčkami.

 

Dopravníky

 • výroba a projekce třídičů, drtičů, podavačů a pásových dopravníků všech druhů: Technologické, příhradové, hadicové a U pásové dopravníky, Z a L pásové dopravníky typu FLEXOWELL, korečkové, šnekové, spirálové, trubkové dopravníky typu SCHRAGE, vážící dopravníky atd.,
 • technologické celky pro pásovou dopravu a zpracování materiálů,
 • smluvní a havarijní servis zařízení pro přepravu materiálů - 24h denně,
 • údržba, montáže, opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství.

 

Příslušenství a náhradní díly

 • prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů,
 • prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu,
 • prodej válečků, bubnů, válečkových stolic, držáků válečků atd.,
 • prodej stěračů dopravních pásů a čistící techniky dopravních pásů,
 • prodej motorů, pohonů, převodovek,
 • prodej zařízení pro separaci a indikaci, detektorů a separátorů kovů, zdvíhacích magnetů atd.

 

Vývoj, výzkum - měřící technika

 • přístroj pro měření tloušťky - zařízení pro měření mechanického opotřebení pryžové vrstvy ocelolanových dopravních pásů a bubnů,
 • detektor uložení ocelových lan - pro kontrolu polohy ocelových lan v dopravních pasech s ocelolanovou konstrukcí.
 • detektor vybočení ocelových desek
 • radiofrekvenční systém měření teploty - pro bezdrátové kontinuální měření teploty rotujících částí,
 • trhací stroj - tahové zkoušky, pro měření mechanických vlastností vzorků.

 

Poradenství

 • odborný poradenský servis - analýzy životnosti dopravních pásů a audity provozů,
 • nezávislé odborné posudky v oblasti oprav, spojování a provozování dopravních pásů pro uživatele pásové dopravy,
 • měřící přístroje pro měření opotřebení krycích vrstev dopravních pásů,
 • vzdělávání - kurzy vulkanizérů, poradenství,
 • kontrola kvality - vstupní kontrola kvality dopravních pásů a reklamace.

 

Svařování kovů

 • zajištění svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování, včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, svářečský dozor a inspektor - přejímač,

 • posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.

 

 


Navštivte nás na sociálních sítích

 

  Facebook >>>
  Instagram >>>
  Youtube >>>

 

 


Dokumenty ke stažení:

 

Představení společnosti
PDF katalog >>>

Dopravníky

PDF katalog >>>

Dopravní pásy

PDF katalog >>>

Separace a indikace

PDF katalog >>>

Třídiče, podavače, drtiče a síta

PDF katalog >>>

Vývoj a výzkum

PDF katalog >>>

Svařovaní - dozor, normy,  zkoušky

PDF katalog >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je oficiálním partnerem portálu i-TES

 

Internetový technicko-ekonomický server - Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti. 

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem ČTPS,z.s.

 

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ z.s., podporuje aktivity a iniciativu organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. spolupracuje s ČMA

 

Spolupracujeme s Českou manažerskou asociací - Jednatel společnosti RNDr. Jaroslav Jochman je předsedou klubu vzdělávání manažerů.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. patří do členské základny Svazu průmyslu a dopravy České republiky

 

Posláním SPCR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem AVO

 

Asociace výzkumných organizací je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

více >>>

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском