_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

Aktuálně

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 přijímáme všechna platná opatření. Ve všech firemních prostorách (kanceláře, sklady, výrobní haly atd.) jsme zavedli povinnost nosit ochrannou roušku, respirátor, šátek atd. Bez ochranných prostředků nebudete vpuštěni do prostor společnosti. 

Objednávky služeb a zboží
Pro objednání zboží, materiálu a výrobků používejte prosím kontakty uvedené zde: /kontakt/ nebo kontaktujte osoby uvedené u jednotlivých výrobků a služeb na našich webových stránkách.

Zasílání a příjem zboží 
 • Dodávky zboží, materiálu a výrobků našim zákazníkům nejsou omezeny, distribuce je zajištěna přepravními službami, Českou poštou, případně našimi firemními vozidly.
 • Příjem zboží, matriálu a výrobků je také zajištěn. Primárním místem pro jejich příjem je náš výrobní a skladový areál, Malé Březno 83, Most 434 01.

Pro bližší informace používejte kontaktní e-mail: jochman@vvvmost.cz nebo tel.: 777 748 219

Pro zasílání faktur používejte kontaktní e-mail: vvv_most@vvvmost.cz


Historie společnosti

Společnost VVV MOST spol. s r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují prvotní aktivity společnosti: výzkum, vývoj a výrobu. Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována. V současné době nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.

 

Provádíme celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se například o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií, poruch nebo nečekaných problémů.

 

Naši zákazníci mají k dispozici ve skladovém areálu v Bylanech náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků a materiály pro údržbu v hodnotě cca 15 milionů Kč. Dále máme k dispozici skladové a výrobní haly o rozměrech 16 x 45 m (s portálovými jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t), 3 000 m2 zpevněných venkovních montážních a skladových asfaltových ploch a 6 000 m2 zpevněných štěrkových ploch.

 

Zajišťujeme 24 hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků. V posledních pěti letech investujeme ročně 2-3 miliony Kč do oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, vývoje speciálních měřících přístrojů a nových technologií údržby.

 

Na českém trhu zastupujeme 15 předních světových firem, které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové dopravníky.

 

V roce 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti VVV MOST spol. s r.o. na 11,7 milionu Kč. V současnosti zaměstnáváme cca 100 zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 milionů Kč. Od roku 1990 jsme dosáhli celkového obratu více než 3 miliardy Kč.

 

 

 

 

  

Kde nás najdete

Sídlo společnosti:

Tel: + 420 777 748 219

VVV MOST spol. s r.o.

Malé Březno 83,

434 01, Malé Březno (okres Most)

 

Skladové a výrobní haly:

Tel: + 420 777 748 239

Malé Březno 83,

434 01, Malé Březno (okres Most)

 

Nabízené služby a produkty

Dopravní pásy

 • prodej pryžotextilních, ocelokordových, PVC dopravních pásů, dopravních pásů MATADOR a pásů pro bubnové tryskače,
 • preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy dopravních pásů všech typů metodou vulkanizace za tepla, lepením za studena  i mechanickým spojováním,
 • pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových těsnění atd.,
 • výroba profilových dopravních pásů, pásů s bočními vlnovci a příčkami.

 

Dopravníky

 • výroba a projekce třídičů, drtičů, podavačů a pásových dopravníků všech druhů: Technologické, příhradové, hadicové a U pásové dopravníky, Z a L pásové dopravníky typu FLEXOWELL, korečkové, šnekové, spirálové, trubkové dopravníky typu SCHRAGE, vážící dopravníky atd.,
 • technologické celky pro pásovou dopravu a zpracování materiálů,
 • smluvní a havarijní servis zařízení pro přepravu materiálů - 24h denně,
 • údržba, montáže, opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství.

 

Příslušenství a náhradní díly

 • prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů,
 • prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu,
 • prodej válečků, bubnů, válečkových stolic, držáků válečků atd.,
 • prodej stěračů dopravních pásů a čistící techniky dopravních pásů,
 • prodej motorů, pohonů, převodovek,
 • prodej zařízení pro separaci a indikaci, detektorů a separátorů kovů, zdvíhacích magnetů atd.

 

Vývoj, výzkum - měřící technika

 • přístroj pro měření tloušťky - zařízení pro měření mechanického opotřebení pryžové vrstvy ocelolanových dopravních pásů a bubnů,
 • detektor uložení ocelových lan - pro kontrolu polohy ocelových lan v dopravních pasech s ocelolanovou konstrukcí.
 • detektor vybočení ocelových desek
 • radiofrekvenční systém měření teploty - pro bezdrátové kontinuální měření teploty rotujících částí,
 • trhací stroj - tahové zkoušky, pro měření mechanických vlastností vzorků.

 

Poradenství

 • odborný poradenský servis - analýzy životnosti dopravních pásů a audity provozů,
 • nezávislé odborné posudky v oblasti oprav, spojování a provozování dopravních pásů pro uživatele pásové dopravy,
 • měřící přístroje pro měření opotřebení krycích vrstev dopravních pásů,
 • vzdělávání - kurzy vulkanizérů, poradenství,
 • kontrola kvality - vstupní kontrola kvality dopravních pásů a reklamace.

 

Svařování kovů

 • zajištění svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování, včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, svářečský dozor a inspektor - přejímač,

 • posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.

 

 


Navštivte nás na sociálních sítích

 

  Facebook >>>
  Instagram >>>
  Youtube >>>

 

 


Dokumenty ke stažení:

 

Představení společnosti
PDF katalog >>>

Dopravníky

PDF katalog >>>

Dopravní pásy

PDF katalog >>>

Separace a indikace

PDF katalog >>>

Třídiče, podavače, drtiče a síta

PDF katalog >>>

Vývoj a výzkum

PDF katalog >>>

Svařovaní - dozor, normy,  zkoušky

PDF katalog >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je oficiálním partnerem portálu i-TES

 

Internetový technicko-ekonomický server - Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti. 

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem ČTPS,z.s.

 

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ z.s., podporuje aktivity a iniciativu organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. spolupracuje s ČMA

 

Spolupracujeme s Českou manažerskou asociací - Jednatel společnosti RNDr. Jaroslav Jochman je předsedou klubu vzdělávání manažerů.

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. patří do členské základny Svazu průmyslu a dopravy České republiky

 

Posláním SPCR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů

více >>>

 


VVV MOST spol. s r.o. je členem AVO

 

Asociace výzkumných organizací je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

více >>>

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском