_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Řešení problémů a dotazů > Dotazník: Separátor

Dotazník: Separátor

Zákazník

Název firmy:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Místo/Projekt:
Tyto položky je nutné vyplnit!

Dopravníkový separátor:
Magnetismus:

A) Údaje o vytěženém materiálu

Popis materiálu:
Účel separátorů kovů: získání kovových částí 
čistota materiálu 
ochrana připojených zařízení

Specifická váha:  t/m3 
Váha dopravovaného materiálu:  t/m3

Velikost materiálu:  mm 
Vysoký podíl jemnozrnného a prašného mat.:
Převážně hrubší kusy:

Hodinová kapacita materiálu:  t/h 
doprava materiálu: 

Síla vrstvy sypaného materiálu:  mm
Teplota dopravovaného materiálu:  °C
Vlhkost materiálu:  %
Rozměry a váhy nejmenších a největších vytřiďovaných kovových částí: mm,kg
Podíl vytřiďovaného železa a odpad při předpokládaném množství doprav. mat.: %
Teplota železa:  °C
Materiál je chemicky:

B) Údaje o těžném zařízení

Druh zařízení:
Šíře těžného zařízení:  mm
Rychlost dopravníku:  m/s
Sklon těžného zařízení:  °
Jakým způsobem se separátor umístí nad dopravník materiálu:
Může být materiál nad magnetickým separátorem odváděn (mag. bubny):
Okolní teplota:  °C

C) Elektrický přívod

Napětí sítě:
druh proudu:
napětí:  V
frekvence:  Hz
Speciální ochrana nutná?

 

 3 + 1 =

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском