_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Dopravní pásy > Spojování a opravy pásů vulkanizací za studena > Lepidlo na dopravní pásy - VVV-FIX 2000

Spojování a opravy pásů vulkanizací za studena

Lepidlo na dopravní pásy - VVV-FIX 2000

Kontaktní dvou komponentní kaučukové lepidlo určené na lepení gumy na gumu, gumy na kov, textilu na textil a na spojování a opravy dopravních pásů.

 

1. Lepení guma na gumu

Obě lepené plochy je nutné před lepením obrousit a odstranit štětcem zbytky prachu. Po obroušení se vyhněte jakémukoliv kontaktu obroušených ploch s rozpouštědlem. Připravte směs lepidla a tvrdidla. Poměr míšení je 30 g tvrdidla na 750 ml lepidla VVV-FIX 2000 bez chlorovaných rozpouštědel. Aplikujte směs na obě lepené plochy a nechte zaschnout cca 1 hodinu. Poté aplikujte druhou vrstvu směsi a nechte zaschnout cca 20 minut (dokud je povrch mírně lepivý). Slepte obě lepené plochy dohromady a spoj silně stlačte (zaválečkujte, nebo zalisujte).

 

2. Lepení opravné pásky na dopravní pásy

Obrousit pouze gumovou plochu, opravná páska na DP s CN vrstvou se nebrousí. Na gumu aplikujte dvě vrstvy směsi stejně, jako při lepení gumy na gumu, na opravnou pásku pouze jednu vrstvu. 

 

3. Lepení guma na kov

Připravte kovový povrch obroušením, nebo opískováním a obruste také lepenou gumu. Aplikujte první vrstvu směsi na gumu a kov, nechte zaschnout cca 1 hod. Pro dosažení lepších hodnot soudržnosti se před nanesením první vrstvy lepidla doporučuje natřít povrch kovu prostředkem Metal-Primer. Aplikujte druhou vrstvu směsi na gumu a kov a nechte zaschnout cca 20 minut (dokud je povrch mírně lepivý). Slepte obě lepené plochy dohromady a spoj silně stlačte (zaválečkujte nebo zalisujte).

 

Lepený spoj guma na gumu je možné plně mechanicky namáhat po 24 hodinách po slepení. Částečně se tento spoj může mechanicky namáhat po 8 hodinách, kdy dosahuje cca 80 % pevnosti dopravního pásu z výroby.

 

Skladování

VVV-FIX 2000 bez chlorovaných rozpouštědel se skladuje v původních obalech v prostorách k tomu určených. Teplota v místnosti se má pohybovat od +5 °C do +20 °C.

 

Záruka

Při dodržení podmínek skladování výrobce zaručuje kvalitu po dobu max. 24 měsíců od data výroby.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

VVV-FIX 2000 je vysoce hořlavá kapalina, látka toxická a nebezpečná pro životní prostředí. Při používání je zakázáno jíst a pít, vyhněte se kontaktu s kůží, noste vhodné ochranné pracovní pomůcky.

 

Likvidace obsahu a obalu

Prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na určeném místě k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s těmito odpady.

 

Upozornění

Uvedené údaje jsou výsledkem praktických pokusů. Z důvodu rozličnosti materiálů a neovlivnitelných pracovních podmínek doporučujeme dostatečné množství vlastních zkoušek. Z uvedených skutečností nelze vyvodit žádné záruky.

 

Stáhnout katalog >>>

 

 

Jan Novák

Tel.: +420 777 748 238

E-mail: novak@vvvmost.cz

Prodej lepidla VVV-FIX 2000 pro spojování a opravy dopravních pásů

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском