_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Vývoj, výzkum - měřící technika > Termodurometr

Termodurometr

Dynamický termodurometr je přístroj navržený pro provozní nedestruktivní měření mechanických vlastností vzorků elastomerů. Přístrojem je možno měřit řadu standardních (základních) mechanických vlastností elastomerů, tj. zejména měřit velikosti elasticko-plastické deformace – tvrdost podle normy ISO 7619, buď v jednotkách Shore A nebo Shore D (indentor ve tvaru kónického kužele či hrotu) v závislosti na tvrdosti měřeného materiálu. Vzhledem k unikátní konstrukci přístroje je možné ho zároveň využít pro potřeby testování a charakterizace elastomerů v širokém spektru průmyslových odvětví, ve kterých je možno upotřebit rozšířené možnosti měření, jako je dynamický režim, či měření při různých teplotách.

Požadované změny teploty jsou v přístroji realizovány Peltierovými články. Regulace, resp. nastavení konkrétního teplotního režimu včetně programovatelných změn teploty vzorku, jsou běžně možné v rozsahu teplot (–10°C až +60°C) v závislosti na teplotě okolí. Výstupem měření je csv soubor snadno zpracovatelný v jakémkoli tabulkovém procesoru.

• Uživatelsky přívětivé testování
• Odolný design vhodný pro použití v provozních podmínkách
• Počítačem řízená měření se záznamem měřených dat a možností tisku protokolů
•Zařízení je připojitelné k PC pomocí USB kabelu
• Různá softwarová řešení
• Zdroj napětí – 220 V; 50 Hz; 50 W


Nabízené rozsahy:
• 0,3 kg – model pro aplikace s malými měřenými silami
• 1,2 kg – model pro aplikace se středně velkými měřenými silami
• 3,0 kg – model pro aplikace s vysokými měřenými silami

Dynamické tlakové zatěžování vzorků za současné aplikace zvolených teplotních profilů umožňuje zjišťovat viskoelastické materiálové vlastností určením polohy a intenzity charakteristických relaxačních oblastí. Rozšíření o dynamický a teplotní režim přináší vylepšení oproti klasickému digitálnímu durometru (v provozních podmínkách zatím nerealizovatelné) a zároveň ho ve statickém režimu plně nahrazuje.

Přístroj umožňuje tři základní dynamické režimy měření:
• creep (kríp) – měří časové závislosti hloubky vniku indentoru při konstantním zatížení
• relaxaci napětí – měří časový průběh poklesu síly při zadaném vniku indentoru
• tlakovou zkoušku – měří závislost síly působící na materiál při konstantní rychlosti zabořování indentoru (obdoba tahové zkoušky u elastomerů)

Přístroj umožňuje v omezeném rozsahu i další dynamické režimy měření:
• harmonické namáhání – měření odezvy materiálu na harmonické zatěžování
• nelinearitu creepu – měření se skokovým navyšováním síly
• průraz – testování odezvy materiálu na prudkou velkou změnu polohy indentoru

Termoelektrický modul umožňuje rozsah teplot až 90°C (-10°C až +80°C).  

Platinové senzory teploty Pt100 (přesnost 0,03%) poskytuji informace o teplotách dolního a horního povrchu vzorku a okolí.

Řídicí elektronika s PID teplotním regulátorem zajišťuje přesnou stabilizaci teploty s možnosti použití teplotních profilů (rampy, prudké skoky atd.).

Model OM 502T je programovatelný 5místný panelový zobrazovač pro tenzometrické můstky.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání:
• Rychlost: 1 až 100 měření/s
• Přesnost: ± 0,02% s rozsahu +1 čísla

Výměnné ohybové hliníkové snímače sil typu M104 s různou nominální kapacitou 0,3-0,6-1,2-3,0 kg ve třídě přesnosti C (3000 divisions O.I.M.L.). Krytí IP 66 (EN 60529).

Integrovaný senzor polohy sin/cos s vysokým rozlišením polohy s přesností opakování ± 12 µm a absolutní přesností ± 350 µm. Kompletní ochrana krytím IP67.

Lineární motor řady STB 1108:
• Trvalá síla – 15 N
• Maximální rychlost – 7 m/s
• Špičkové zrychlení – 119 m/s2
• Přesnost opakování – 12 um
• Maximální délka ponoření indentoru – 4 mm

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte prosím kontaktovat příslušnou osobu či zaslat poptávku na E-mail.

 

 

 

Stáhnout katalog >>>

Vývoj, výzkum - měřící technika

 

 

Ing. Jaroslav Jochman

Tel.: +420 777 748 219

E-mail: jochman@vvvmost.cz

Vývoj, výzkum - měřící technika

 

 

RNDr. Milan Neubert

Tel.: +420 777 748 209

E-mail: neubert@vvvmost.cz

Vývoj, výzkum - měřící technika


 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском