_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Svařování kovů > Dozor, normy a požadavky na jakost u svařování

Dozor, normy a požadavky na jakost u svařování

Proces svařování:

Proces svařování patří mezi takzvané zvláštní procesy, protože na jeho konci následující kontrolou jakosti a zkouškami hotových výrobků není možné konečnou platností potvrdit, že při svařování byly dodrženy požadované normy jakosti.

Zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o významnou a důležitou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Pro podporu a naplnění požadavků systémových norem pro management jakosti řady ISO 9000 byla vypracována norma ČSN EN ISO 3834–1 až 6, s cílem stanovit požadavky na jakost pro ty výrobce, kteří využívají při výrobě proces svařování jako rozhodující technologii. Normy řady EN ISO 3834 se staly postupně standardem požadavků na proces svařování.

Běžně je naplnění požadavků vyžadováno v rámci obchodních smluv, novější výrobkové normy vyžadují jejích naplnění v rámci požadavků na výrobu a výrobek. V mnoha organizacích, kde je zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jsou současně uplatňovány požadavky ČSN3834-1 až 6. Nejjednodušší cesta, jak prokázat plnění požadavků na jakost procesu svařování, je naplnění uznávaného standardu norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6.


Personál pro kontrolu a zkoušení:
ČSN EN ISO 3834-2, čl. 8 - Personál pro kontrolu a zkoušení:
Výrobce musí mít k dispozici pracovníka na rozměrovou a vizuální kontrolu svarových spojů, který má kvalifikaci v souladu s ČSN EN ISO 17637. Pracovník je pověřen k vykonávání VT kontroly ve firmě ve většině případů Jmenovacím dekretem. Lze nabídnout pracovníka z firmy VVV MOST spol. s.r.o., na provádění rozměrové a vizuální kontroly svarových spojů a kapilární metody stupeň 2 ve Vaší společnosti.

Kvalifikace personálu – svářečský dozor:

 • podle ČSN EN ISO 14731 je to pracovník (i externí) mající odpovídající úroveň technických znalostí svařování pro rozsah vyráběných výrobků
 • postavení SD v organizaci, popis práce, úkoly a odpovědnosti jsou definovány v EN ISO 14731, přílohy B a v organizačním schéma firmy
 • SD je zplnomocněn podepisovat za výrobce specifikace postupů-WPS, inspekční zprávy, atd.
 • SD je výhradní odpovědností výrobce
 • výrobce musí jmenovat Jmenovacím dekretem alespoň jednoho odpovědného pracovníka SD
 • v některých výrobkových normách je přímo stanovena úroveň znalostí SD (EWT EWE)

 


Požadavky na jakost při svařování – ČSN EN ISO 3834-2 a 3
Použití normy ČSN EN ISO 3834. Tato norma:

 • stanovuje ve svých jednotlivých částech, požadavky na proces svařování
 • je nezávislá na druhu svařované konstrukce
 • stanovuje kvalitativní požadavky na svařování v dílnách i na montážích
 • podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí se zadanými požadavky
 • může sloužit jako podklad ke způsobilosti výrobce pro svařování
 • volba musí odpovídat vyráběnému typu svařovaného výrobku a požadavkům na něj kladeným


Volba požadavků na jakost:

 • rozsah a významnost rizik s ohledem na bezpečnost výrobků
 • složitost výroby
 • sortiment vyráběných výrobků
 • sortiment používaných materiálů
 • rozsah možných metalurgických problémů
 • rozsah možných vad ve výrobě (deformace, vady ve svarech atd.


Přehled požadavků ISO 3834:
Přezkoumání požadavků a technických podkladů:

 • výrobce musí prokázat, že každý z požadavků odpovídající části ISO 3834 byl pochopen
 • snahou je zajistit, aby výrobce porozuměl technickým požadavkům a aby výrobek byl vyroben ve shodě a podle smlouvy
 • podle ISO 14731 je pro tuto činnost stanoven SD Svářečský dozor
 • SD přezkoumává smlouvy a výrobní dokumentaci
 • výrobce musí zajistit provádění svařování a souvisejících činností v souladu s požadavky zákonů a norem a odpovědného SD


 

Rozdělení ČSN3834; 1-6

 • ČSN EN ISO 3834-1: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 1: Směrnice pro volbu a používání
 • ČSN EN ISO 3834-2: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 2: Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-3: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 3: Standardní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-4: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 4: Základní požadavky na jakost.
 • ČSN EN ISO 3834-5: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 5: Dokumenty, kterými je nutno se řídit, pro dosažení shody.
 • ČSN EN ISO 3834-6: Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

 

 

 

Stáhnout katalog >>>

Nabídka služeb spojených se svařováním

 

 

Ing. Zdeněk Marel

Tel.: +420 602 701 163

E-mail: marel@vvvmost.cz

Svařování - dozor, normy, zkoušky a kontroly

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском