_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Svařování kovů > Svářečský dozor

Svářečský dozor

Svářečský dozor - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE):
Nabízíme možnou spolupráci v oblasti zajištění:

svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování, včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1.

 

svářečský dozor a inspektor - přejímač (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 554, ČSN EN ISO 12 690, ČSN EN 1011-1 až 8 a TNI CEN ISO/IEC 17 020).


Posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace:
Posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. S požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.


Nabízená spolupráce:
Zajistíme:

 komplexní poradenství a služby v oblasti svařování.

 provádění externího svářečského dozoru podle ISO 14731.

 zajistíme realizaci státních zkoušek svářečů a operátorů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISI 14732 přímo na pracovišti ve vaší firmě (zkušebním orgánem).

 zajistíme kvalifikaci postupů svařování WPQR dle EN ISO 15614-1,2.


Co je potřeba:

 zavedeme ve firmě „Systém jakosti“ a připravíme firmu na certifikaci.

 zpracujeme Vám Směrnice jakosti dle ISO 3834 a provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle EN 1090-1 +A1 až 3 +A1.

• připravíme a zajistíme výběrové řízení z více certifikačních orgánů.

• zajistíme Vám Inspekční certifikát – WPQR dle ISO 15 614 - 1, 2.

 připravíme svářeče na zkoušky dle ČSN EN 287-1; nové i periodické.

• provádíme prověřování „Systémů jakosti“ – audity.


Účel služeb:

 pokud je to výslovná podmínka vašich zákazníků - odběratelů.

 požadavek investorů v rámci nabídkových a výběrových řízení.

 potřeba zavedení systému řízení ve firmě a zvýšení produktivity.

 zkvalitnění a zprůhlednění dodavatelských vztahů.

 požadavky kladené na výrobce ze zákonů a norem.

 

 

 

Stáhnout katalog >>>

Nabídka služeb spojených se svařováním

 

 

Ing. Zdeněk Marel

Tel.: +420 602 701 163

E-mail: marel@vvvmost.cz

Svařování - dozor, normy, zkoušky a kontroly

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском