_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Svařování kovů > Kontroly a zkoušky svárů, pájených spojů a řezů

Kontroly a zkoušky svárů, pájených spojů a řezů

Vizuální kontroly na úrovni kvalifikačního stupně 2 ČSN EN 473 (ČSN EN ISO 9712):
Nabízíme možnou spolupráci v oblasti zajištění:

 • Provádění vizuální kontroly na úrovni kvalifikačního stupně 2 ČSN EN 473 svarů (ČSN EN ISO 9712), pájených spojů a řezů provedených tepelným dělením materiálu v souladu s normami: ČSN EN I SO 1 7637, Č SN E N 1 2799, Č SN EN I SO 9 013, ČSN E N I SO 5 817, Č SN EN I SO 10042, ČSN EN ISO 18279, ČSN EN ISO 13919 a/nebo příslušnými výrobkovými normami a předpisy- CERTIFIKÁT- VT level 2.
 • Provádění zkoušky kapilární metodou na úrovni kvalifikačního stupně 2 ČSN EN 473 svarů, pájených spojů a řezů provedených tepelným dělením materiálu v souladu s normami: ČSN EN 571-1, ČSN EN 12799, ČSN EN ISO 23277 a příslušnými výrobkovými normami a předpisy-CERTIFIKÁT- PT level 2.
 • Svářečský kontrolor, výrobní kontrolor (dle ČSN EN 473, ČSN EN ISO 17 637, ČSN E N ISO 17 635, ČSN EN 13 018, ČSN EN 12 799, ČSN EN ISO 9013 atd.).Nabízená spolupráce:
Krátkodobé pracovní nasazení v případech:

 • vstupní kontrola výrobku
 • výstupní kontrola výrobku
 • porovnáni výrobku s původním vzorkem jakosti
 • opravy a dokončovací práce
 • MAG/WIG bodové svařování dokončovací práce ve výrobě

 

Specializovaný kompletní servis v oboru:

 • kontrola kvality – krátkodobý
 • spolupůsobení ve výrobním procesu

 

ČSN EN ISO 17637: Nedestruktivní zkoušení tavných svarů:

Oblast použití vizuální kontroly - nedestruktivní metoda pro zjišťování vlastností povrchu výrobku pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů a zařízení. Klasická VT může být vyžadována pro tři základní oblasti:

 • hledání materiálových vad (trhlin, studených spojů, napojení…)
 • kontrola povrchu (dle specifikací norem…)
 • kontrola tvaru (přesazení, převýšení – nevyplnění svaru…)

 

Kvalifikace personálu:

 • Pracovník provádějící VT kontrolu podle EN ISO 17637 musí splňovat tyto požadavky:
 • Musí být obeznámen s příslušnými normami, pravidly a specifikacemi.
 • Musí být informován o použitém způsobu svařování (metoda, materiál, velikost a druh svaru)
 • Musí být zdravotně způsobilý (dle EN 473), kontrola min. 1 krát ročněDefinice a použití normy EN ISO 17637:
EN ISO 17637 stanovuje podmínky VT svarů kovových materiálů:

Před svařováním a v průběhu přípravy spoje:

 • tvar a rozměry dle WPS
 • očištění a úprava svarových ploch a přilehlých povrchů
 • správnost sestavení svařených dílů

 

Během svařování:

 • očištění jednotlivých housenek
 • napojení housenky a mezi jednotlivými housenkami
 • napojení mezi svarovým kovem a základním materiálem
 • trhliny, póry a dutiny
 • provaření kořene, vruby a studené spoje

 

Po dokončení svarového spoje:

 • shoda s normou ISO 5817 - Určování stupňů jakosti svarů
 • očištění svaru od strusky a kuliček
 • nepoškozenost svaru broušením, sekáním, vyražením značek svářečů atd.
 • pravidelnost povrchu bez vad – zápalů, vrubů, napojení atd.
 • odstranění dočasných připojení přípravků a pomocných svarů

 

Opravy vadných svarů:

 • kontrola šířky, hloubky a úkosů, výřezu svaru
 • zda nedošlo k významnému oslabení základního materiálu
 • 100% kontrola opraveného svaru dle výše uvedených bodů

 

 

 

Stáhnout katalog >>>

Nabídka služeb spojených se svařováním

 

 

Ing. Zdeněk Marel

Tel.: +420 602 701 163

E-mail: marel@vvvmost.cz

Svařování - dozor, normy, zkoušky a kontroly

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском