_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Projekty EU > 2010 - Pružná a efektivní firma ve 21. století

2010 - Pružná a efektivní firma ve 21. století

 

Název projektu: Pružná a efektivní firma ve 21. století

 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.06/01.0022

 

Program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Projekt „Pružná a efektivní firma ve 21. století“ byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Nositelem projektu je společnost Asistenční centrum, a. s., partnerem společnost VVV MOST spol. s r. o.

Cílem projektu je primárně rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti moderního řízení firem.  V dnešní době, která je charakteristická celkovým celospolečenským nepříznivým hospodářským vývojem, postrádají manažeři a vedoucí pracovníci firem na trhu takové vzdělávací moduly a další rozvojové příležitosti, které by reflektovaly nové ekonomické podmínky a změněná paradigmata na trhu. Hlavním cílem tohoto projektu proto bude připravit takovéto moderní vzdělávací produkty, které budou reflektovat mj. příklady dobré a špatné praxe, se kterými se lze v českém podnikovém prostředí setkat, budou reagovat na změněné ekonomické podmínky a současně budou odrážet specifika podnikání v České republice a v Ústeckém kraji. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском