_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Projekty EU > 2012 - Řízení inovací

2012 - Řízení inovací

Název projektu: Nové moduly pro řízení inovací 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  

Období realizace projektu: od 1. března 2012 do 31. října 2013

  

Cílové skupiny projektu:
Účastníci dalšího vzdělávání (ÚDV) v Plzeňském kraji. Primárně se bude jednat o manažery a vedoucí pracovníky středně velkých firem ze zpracovatelského sektoru, dále také o řadové zaměstnance.

  

Základní cíle projektu:
Tento projekt má za cíl podpořit nabídku dalšího vzdělávání – vytvořit nové moderní vzdělávací moduly pro účastníky dalšího vzdělávání (ÚDV), které budou reflektovat nové ekonomické podmínky způsobené ekonomickou krizí a zaměří se na úspěšné řízení změn ve středně velkých organizacích. Řízení změn se týká situací při transferu inovací a výsledků výzkumu do výroby, expanzi organizace, při krizovém řízení, při vstupu partnera apod.

 
Vzdělávací moduly budou tvořeny formou, která bude zohledňovat vytíženost vedoucích pracovníků – především bude kladen důraz na stránku praktickou a koncentrované postupy, teoretická část bude zohledněna jen v nejnutnějším rozsahu. Moduly budou reflektovat novou ekonomickou situaci a obsahovat nejdůležitější poznatky z manažerských postupů a metod, hlavně v oblasti řízení změn.
 

 

Oblasti řízení změn, které budou předmětem projektu a pro které bude v průběhu realizace vytvořen e-learningový portál:

  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Kapitálové zdroje
  • Související právní problematika
 

Hlavní aktivity projektu:
1. Tvorba vzdělávacích modulů
2. Tvorba E-learningu
3. Pilotní odzkoušení vytvořených vzdělávacích modulů
4. Tvorba finální podoby vzdělávacích modulů

 

Fáze projektu realizovaná za podpory ESF byla ukončena ke dni 31. října 2013. Dosaženo bylo následujících cílů:

 

  • Podpoření nabídky dalšího vzdělávání vytvořením nových moderních modulů zaměřených na transfer inovací a výsledků výzkumu do výroby, expanzi organizace, krizové řízení, vstup partnera apod. Cíle bylo dosaženo vytvořením tří nových modulů zaměřených na Výzkum, vývoj a inovace, Kapitálové zdroje a Související právní problematiku. Moduly byly úspěšně odzkoušeny na cílové skupině. K úspěchu projektu přispěly moderní postupy vzdělávání maximálně usnadňující cílové skupině proces vzdělávání (e-learningový nástroj, individuální přístup, vzdělávání v přesně cílených oblastech dle potřeb každého člena cílové skupiny).
  • Vytvoření vzdělávacích modulů formou kladoucí důraz na stránku praktickou a koncentrované postupy, omezení teoretické části do nejnutnějšího rozsahu. Cíle bylo dosaženo zejména prostřednictvím vzdělávání formou individuálních konzultací přímo ve firmách, kde mohla cílová skupina s důvěrou diskutovat s lektory své skutečné problémy z oblasti VVI, KZ a PP, a to bez obavy z ohrožení obchodního tajemství, specifických výrobních postupů apod. Cílová skupina tak získala vzdělávací obsah, který přesně odpovídal jejím vzdělávacím potřebám.
  • Výstupy „Mezinárodní katalog fondů kapitálu“ a „Katalog výzkumně vývojových subjektů“ nebyly s ohledem na změny projektu v procesu jeho schvalování vytvořeny. Příslušná klíčová aktivita nakonec nebyla součástí realizovaného projektu.
  • Výstupy projektu mají cílové skupině pomoci při inovačním rozvoji firem, při získávání silnějšího postavení na trhu apod. Realizační tým je přesvědčen, že k tomuto realizace významně přispěla a zapojené osoby získaly díky účasti v projektu nový pohled na problematiku VVI, KZ i PP a rovněž změnily pohled na možnosti individuálního vzdělávání v těchto velmi specifických oblastech výuky.
  • Realizace projektu byla zcela v souladu s cíli OPVK a Výzvou s podporovanou aktivitou 3.2 Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání.
  • V projektu bylo dosaženo veškerých stanovených cílů, projekt byl úspěšně ukončen. V současné době probíhá doba udržitelnosti projektu. Rádi přivítáme další zájemce o specifickou formu vzdělávání. Neváhejte nás kontaktovat! Těšíme se na Vás.

 

Projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky částkou 2.560.836,- Kč.

 

Kontaktní osoby:

Manažer projektu Mgr. Karel Psohlavec, inovace@vvvmost.cz 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском