_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Projekty EU > 2013 - Podnikavý absolvent

2013 - Podnikavý absolvent

Název projektu: PODNIKAVÝ ABSOLVENT = HROU K ÚSPĚCHU

  

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0041

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Období realizace projektu: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2014

 

Cílové skupiny projektu:
Žáci 2. a 3. ročníků středních škol jak maturitních oborů, tak i oborů zakončených výučním listem, a to v okresech Most, Chomutov a Louny.

 

Základní cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vzdělávání žáků SŠ netradiční a zábavnou formou, konktrétně formou vytvořené počítačové hry "Virtuální podnik v reálném čase", který bude vzdělávat a rozvíjet podnikatelské kompetence žáků SŠ v Ústeckém kraji, zejména v okresech Most, Chomutov a Louny. Ve virtuálním podniku si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku. Díky aktivitám projektu CS získá jasnou představu o řízení podniku. Tato zkušenost je pro žáky SŠ cenná především v budoucím pracovním procesu, kde se jako čerství absolventi dokáží lépe zorientovat a zadaptovat v systému organizace podniku, ale také při zakládání a úspěšném vedení podniku vlastního. Díky aktivitám projektu si CS usnadní vstup na trh práce, ale také odbourá strach ze založení vlastního podniku. Součástí počítačové hry bude elektronická informační základna, která bude tvořit hlavní zdroj informací pro CS. Žáci tam budou moci vyhledat všechny potřebné informace, které vedou k řešení problémů a dílčích úkolů v rámci vytvořeného virtuálního podniku. V této části projektu je důraz kladen na samostatnost zapojené CS, díky které se rozvíjí klíčové kompetence, zejména tedy kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Žáci se naučí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je dokáží následně efektivně využívat v procesu učení a řešení problémů, ale také při tvůrčích činnostech a praktickém životě. V průběhu celého projektu budou realizována setkání s podnikateli z nejrůznějších oborů podnikání, kteří žákům poskytnou praktické rady pro jejich virtuální podniky, ale také do budoucna, pro založení skutečného podniku (tzv. příklady dobré praxe).

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • Vytvoření počítačové hry "Virtuální podnik v reálném čase", jejíž součástí je i elektronická informační základna;
  • Setkání s podnikateli - příklady dobré praxe;
  • Metodická příručka.

  

Hlavní aktivity projektu:
1. Tvorba počítačové hry "Virtuální podnik v reálném čase"
2. Pilotní ověření počítačové hry + setkání s podnikateli
3. Přímá práce se žáky, finalizace vzdělávacích prostředků
  

Kontaktní osoby:

Manažer projektu Edita Janstová, DiS., janstova@vvvmost.cz  

 

Udržitelnost projektu je realizována v období 1.1.2015 - 31.12.2016.

V rámci udržitelnosti můžete využívat Metodickou příručku „PODNIKAVÝ ABSOLVENT = HROU K ÚSPĚCHU“ a také interaktivní hru „Virtuální podnik v reálném čase“

 

www.podnikavy-absolvent.cz/game

  

1. rok udržitelnosti: 1.1.2015 - 31.12.2015

V rámci tohoto období jsme realizovali následující aktivity:

- aktualizace informací z podnikatelského prostředí – doplnění Metodické příručky,

- aktualizace a doplňování interaktivní hry „Virtuální podnik v reálném čase“,

- komunikace s cílovou skupinou.

 

2. rok udržitelnosti: 1.1.2016 - 31.12.2016

V rámci tohoto období jsme realizovali následující aktivity:

- aktualizace informací z podnikatelského prostředí – doplnění Metodické příručky,

- aktualizace a doplňování interaktivní hry „Virtuální podnik v reálném čase“,

- komunikace s cílovou skupinou.

- realizace setkání s podnikatelem.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском