_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Projekty EU > 2019 - Průmysl 4.0 v transformovaných regionech

2019 - Průmysl 4.0 v transformovaných regionech

OP VVV_Asistenční voucher_ Průmysl 4.0 v transformovaných regionech

Název projektu: Průmysl 4.0 v transformovaných regionech

Řešitel: VVV MOST spol. s r.o. 

Dotační titul: Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194
Doba realizace: 09. 09. 2019 – 30. 10. 2019
Rozpočet projektu: 407.200,00 Kč
Výše dotace: 346.120,00 Kč 

Anotace projektu: K hlavním aktivitám před podáním projektové žádosti do 3. veřejné soutěže programu ÉTA(TAČR) byly provedeny níže uvedené kroky: 
  • vypracování rešerše aktuálního stavu poznání o technologiích Průmyslu 4.0 mezi firmami, dodavateli technologií P4.0, experty z VŠ a profesními institucemi zamřenými na P4.0,
  • vypracování rešerše obdobných projektů a aktivit, které se předmětu projektu dotýkají,
  • jednání s potenciálními partnery z řad firem, VO a VŠ, vypracování struktury projektového týmu a skupiny expertů,
  • příprava samotné projektové žádosti (textová část, rozpočet, harmonogram, ad.).

Vzhledem k velké šíři problematiky P4.0 bylo nutné s experty stanovit jasně vymezenou oblast, které by byla pro potřeby Ústeckého kraje nejvhodnější, tou je automatizace a robotizace. 

Výzkumný záměr se musí opírat o kvalitní vstupní data, která obhájí potřebnost a společenskou přínosnost strategického projektu. Tato data jsou mj. také součástí projektové žádosti, a proto je potřebné před podáním projektové žádosti realizovat rešeršní činnost na výše uvedená témata.

Samotná realizace strategického projektu je velice náročná na expertní kvalitu týmu a zasahuje do více oborů a oblastí, proto je nutné vytvořit široký tým partnerů a expertů. Tato aktivita je velice náročná na čas a jednání a je nutnou podmínkou pro vytvoření projektového týmu.


Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском