_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > Projekty EU > 2011 - Samostatný absolvent

2011 - Samostatný absolvent

 

Název projektu: Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0025

 

Období realizace projektu: 1.ledna 2011 do 30.dubna 2012

 

Partneři projektu:
Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.

 

Cílové skupiny projektu:
Žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v okresu Most, Chomutov a Louny

 

Základní cíle projektu:
Cíle projektu vycházejí ze zjištěné potřeby spolupráce mezi středními školami a zaměstnavateli. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který bude rozvíjet podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti žáků středních škol. Zajistí zainteresovaným žákům získat zkušenosti v „netechnických“ předmětech jako jsou obchodní vztahy, obchodní schopnosti, komunikace, jednání vně i uvnitř firmy, ekonomické myšlení, organizace času, týmová spolupráce, samostatnost apod. Žáci budou schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebou celoživotního vzdělávání. Pro nejlepší způsob jak systematicky a efektivně vzdělávat žáky bude využit e-learning, řízená praxe, simulační interaktivní software a výuková setkání. Zároveň se budeme snažit pozitivně motivovat zaměstnavatele k zapojování do systému praxí a celé výuky na středních školách.

 

Hlavní aktivity projektu:
1. Kontaktování škol a zaměstnavatelů, vytvoření 3 analýz mapujících situaci v dané problematice a v zájmových okresech,
2. Vytvoření minimálně 4 vzdělávacích modulů (e-learning) reagujících na potřeby cílové skupiny a zaměřených na tzv. netechnické dovednosti,
3. Pilotní ověření vzdělávacích modulů prostřednictvím řízené praxe ve firmách za využití výukových setkání simulačního software
4. Vytvoření metodické příručky pro výuku vzdělávacích modulů 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском