_

VVV MOST spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PÁSOVÉ DOPRAVY
ČSN EN ISO 9001:2009

vvvmost.cz

VVV MOST > PRODUKTY A SLUŽBY > Separace a indikace kovů > Hnací magnetický buben HMB

Hnací magnetický buben HMB

Jednoduché a spolehlivé řešení pro separaci magnetických částic ze sypkých materiálů.

Hnací magnetické bubny jsou určeny pro kontinuální separaci cizorodých magnetických částic ze suchých sypkých materiálů malé zrnitosti. Uplatnění najdou všude tam, kde hrozí riziko poškození, nebo nežádoucího ovlivnění následujících technologických procesů vlivem přítomnosti magnetických částic v základním materiálu, nebo tam, kde je separace magnetických a nemagnetických částic přímo součástí technologie. Jde o řešení vhodné například pro prostředí provozů recyklace, sléváren, keramických závodů, energetiky a paliv, skláren a dalších.

Separátor pracuje na principu přitažlivosti magnetického pole vytvářeného systémem vysokointenzitních permanentních magnetů systému ORMAKON uložených uvnitř pláště bubnu.

Výhody:
• jednoduchá montáž
• vysoká účinnost separace
• bezúdržbový provoz
• vysoká provozní spolehlivost
• vysokointenzitní systém magnetů
• 20 let záruka účinnosti magnetu
• široká škála rozměrů

Magnety ORMAKON mají nehomogenní magnetickou orientaci, která koncentruje magnetický tok a podstatně zvyšuje maximální hodnoty magnetické indukce v oblasti funkčního pólu. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší účinnost než s dosud používanými anizotropními magnety, které jsou orientovány homogenně.

Materiál, proudící na páse přes plášť bubnu, je vystaven magnetickému poli a magnetické částice jsou tímto polem k bubnu přitahovány. K jejich uvolnění dojde za místem sbíhání pásu z bubnu, kde pás vznese zachycené částice mimo vliv magnetického pole magnetů. Hnací magnetický buben se instaluje způsobem shodným s instalací běžného hnacího bubnu pásového dopravníku, pokud je hnací buben zároveň výsypný a nevyžaduje zvláštní konstrukční nebo technologické zásahy.

Použití těchto nových magnetů umožňuje zvýšit technické parametry (např. silové magnetické účinky, výkon, úspory energie, miniaturizace) četných výrobků a vyvíjet zcela nová zařízení a konstrukční řešení, pro která vlastnosti dosavadních permanentních magnetů nepostačovala.

 

Hodnoty, uvedené v tabulce, jsou typizované řady. V případě potřeby lze dodat bubny i v jiných délkových rozměrech a s modifikovanými konci hřídele pro uložení. Osazení hřídele pro nasazení pohonu nebo hnacího mechanismu se řeší individuálně podle stávajícího (v případě náhrady normálního hnacího bubnu), nebo podle požadovaného pohonu příslušných výkonnostních a technických parametrů.

Použití magnetického bubnu HMB doporučujeme vždy konzultovat s dodavatelem.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a partnerem projektu je SVÚM a.s., Praha - Běchovice.

 

 

 

Stáhnout katalog >>>

Separace a indikace kovů

 

 

Ing. Pavel Hartman

Tel.: +420 777 748 201

E-mail: hartman@vvvmost.cz

Výroba a prodej separátorů a indikátorů kovů, jednatel společnosti

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku česky english на русском